การจัดส่งสินค้า

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS ทั่วประเทศ ใช้เวลา 2-3 วัน หลังจากทางร้านได้รับการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว